Disclaimer voor www.cardetailingcentre.nl

Car Detailing Centre (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Car Detailing Centre, verleent u hierbij toegang tot www.cardetailingcentre.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Car Detailing Centre behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.cardetailingcentre.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Car Detailing Centre spant zich in om de inhoud van www.cardetailingcentre.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.cardetailingcentre.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Car Detailing Centre.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.cardetailingcentre.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.cardetailingcentre.nl. Car Detailing Centre oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.cardetailingcentre.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Car Detailing Centre nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Car Detailing Centre en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Car Detailing Centre, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.cardetailingcentre.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

 

ZAKELIJK


          Wilt u zakelijk onze diensten afnemen? Dat kan ook. Car Detailing Centre biedt haar diensten namelijk ook zakelijk aan. Vraagt u dan vrijblijvend een offerte aan.